Skip to main content
Skip table of contents

Video's voor eindgebruikers

Hier staan video’s voor eindgebruikers. De video’s laten zien hoe je door de apps navigeert en hoe je bepaalde handelingen uitvoert.

Video’s voor de Xelion Windows App

Video’s voor de Xelion Android App

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.