Skip to main content
Skip table of contents

Xelion Windows App

Op deze pagina staan korte video’s die laten zien hoe je door de Xelion Windows App navigeert. We laten je een aantal basale acties zien:

Schermelementen en tegels vullen

Deze video laat zien hoe je door de app navigeert en hoe je tegels in het grid zet en fixeert.

Personalisatie

Deze video laat je zien hoe je de Xelion Windows App kunt volgens je eigen voorkeuren kunt instellen.

Presentiestatus aanpassen

Deze video laat je zien hoe je je presentiestatus aanpast in de Windows app. De presentiestatus geeft aan of mensen je kunnen bellen en met je kunnen chatten.

Favorieten

Deze video laat zien hoe je de lijst met favoriete contacten gebruikt.

Presentie

Deze video laat zien hoe je de presentielijst gebruikt.Op de presentielijst staan de mensen die gebruikers zijn op de Xelion-tenant van jouw organisatie.

Contacten toevoegen

Deze video laat zien hoe je een persoon of organisatie toevoegt in je adresboek.

Communicatie starten

Deze video laat zien hoe je communicatie start met een van je contacten.

Wallboards

Deze video laat zien hoe je omgaat met de Wallboards die statistieken voor je aansluitingen tonen.

Webchat

Deze video laat zien hoe je de webchatfunctie gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.