Skip to main content
Skip table of contents

Xelion Windows App voor remote desktops

Het is mogelijk om de Xelion Windows App te gebruiken in remote-desktopomgevingen. Voor de installatie is een aantal scripts nodig.

Het zip-bestand achter deze link bevat de scripts en instructies die je nodig hebt.

Je hebt toegangs- / beheerdersrechten nodig voor de remote-desktopomgeving. Deze installatie moet mogelijk door je IT-beheerder worden gedaan.

Gebruik altijd de link om de bestanden te benaderen. Gebruik geen eerdere, lokaal opgeslagen versies. Je loopt hiermee namelijk het risico dat je verouderde installatiesoftware gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.